Demokratisering i Norge

Norge har i flere år tronet statistikken for verdens mest demokratiske land. Med dette har Norge en betydningsfull og avgjørende rolle internasjonalt. Likevel er det vesentlig å huske på at demokrati er en prosess og ikke en status. Alle demokratier vil alltid erfare endringer og utfordringer – som selv Norge ikke er forskånet mot. Blant annet har vi sett trender som digitalisering – som har bragt med seg en rekke muligheter for det demokratiske rom, men også trusler for dens tilstand og motstandsdyktighet. For å kunne håndtere slike utfordringer er det avgjørende å sette disse temaene på dagsordenen. Slik vil man gjennom prosessene kunne tilpasse seg og derav tilegne seg lærdom. Vi i Oslosenteret ønsker å fremheve disse diskusjonene ut i det offentlige ordskiftet. Som et av verdens mest demokratiske land har vi et ansvar for å være åpne og inkluderende under disse dialogene slik at bevisstheten rundt demokratiets viktighet styrkes både blant landets politikere og sivilsamfunnet.

På den globale skalaen har demokratiets tilstand opplevd en demokratisk tilbakegang de siste 15 årene. Et sterkt og etablert demokrati som Norge, innehar en ledende posisjon og en ansvarsrolle for å bistå i disse utfordringene. Globalt samarbeid er avgjørende. Oslosenteret ønsker derfor å bidra til at Norge tar større del i både debatten og handlingene for demokratistøtte internasjonalt. Vårt mål med demokratiarbeid i Norge inkluderer også å rette søkelyset på demokratiassistanse i handlingskraften Norge har. Ettersom FN’s bærekraftsmål 16 – fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner er anerkjent som en forutsetning for å nå FN’s 2030 agenda, må Norge tre frem. Mulighetene for å samarbeide om demokratiarbeid innad i politiske institusjoner og politiske prosesser er fruktbare. Vi i Oslosenteret har derfor som mål å invitere til flere debatter om demokrati og bane vei for at internasjonalt samarbeid innen demokratiassistanse har en solid og godt tilrettelagt plattform.

Engasjement

noah-buscher-x8ZStukS2PM-unsplash

GRØNT DEMOKRATI

DEN NORDISKE MODELLEN

sara-kurfess-6lcT2kRPvnI-unsplash

DEMOKRATISK DIGITALISERING

k8-B8e8PAJ9JRM-unsplash

NORDISK DEMOKRATISK SAMARBEID

Nyheter​​

I november deltok Oslosenterets direktør på arrangementet “Battling Barriers to Sustainable Change” under the Nordic Summit 2021! Arrangementet fokuserte på utfordringer og muligheter for utvikling og endring. Videre i samtalene fikk man nærmere innblikk på politikk, maktforhold, myndighetsreguleringer, lineære modeller, kapitalisme og komfort for å finne muligheter og inspirere arbeidet med å bygge en bærekraftig fremtid. Les mer
TOC_Logo_Verical_Orange
Address:
Apotekergata 10
NO – 0180 Oslo
E-mail: post@oslocenter.no
Telephone: +47 47 46 46 01

© All rights reserved

The Oslo Center