Vi søker nye studentpraktikanter for høsten 2019

Oslosenteret søker to nye studentpraktikanter for høstsemesteret 2019 – en kommunikasjonspraktikant og en prosjektpraktikant. Vi oppfordrer nettopp deg til å søke!

Vårt arbeid er spesielt rettet inn mot bærekraftsmål 16 og demokratistøtte, der arbeid med politiske partier, parlamenter og andre politiske institusjoner er sentralt, samt utvikling av ansvarlig lederskap og styrking av menneskerettigheter. Vårt arbeid fokuserer i 2019 på land som Kenya, Ukraina og Sri Lanka.

Vi er spesielt interessert i studenter som skal skrive sin masteroppgave på tema innen demokratiutvikling eller menneskerettigheter, relatert til de geografiske områdene Oslosenteret arbeider med. For kommunikasjonspraktikanten ser vi etter en student som har erfaring med tekstproduksjon, nettsider og sosiale medier. For prosjektpraktikanten ser vi etter en student med organisasjons- og arrangementserfaring.

Vi kan tilby et faglig spennende arbeidsmiljø, kollegaer med bred og internasjonal erfaring, et unikt nettverk innen demokratistøtte og utfordrende oppgaver direkte knyttet til senterets arbeid. Studentene får tilgang til sin egen kontorplass med pc. En studentplass på Oslosenteret forutsetter to dagers obligatorisk tilstedeværelse på senteret i uken.

Oslosenteret har samarbeidsavtaler med masterprogrammene på PECOS, Teologisk Fakultet og IKOS ved Universitetet i Oslo, og studentpraktikantene tilknyttet disse programmene gis derfor 10 studentpoeng for et semester på Oslosenteret. Vi oppfordrer også studenter ved andre studieinstitusjoner å søke.

Søknadsfristen er søndag 1. september 2019. Intervjuer vil finne sted i uke 37. Foretrukket oppstart er uke 38. Aktuelle søkere må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig. Eventuelle spørsmål om stillingen samt endelig søknad sendes til Karoline K. Rønning, karoline@oslocenter.no eller telefon 23136670.

Velkommen til å levere søknad!

Press Release: New Executive Director at the Oslo Center →