Oslosenteret leter etter en ny studentpraktikant for høstsemesteret 2021

Oslosenteret er en privat stiftelse som ble etablert i 2006 av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og Einer Steensnæs. Stiftelsens hovedformål er rettet mot demokratistøtte, der samarbeid med politiske partier, parlamenter og andre politiske institusjoner står sentralt. Som en ikke-statlig, ikke-partisk og selvstendig stiftelse, jobber Oslosenteret gjennom prosjekter for å fremme ansvarlig demokratisk politisk lederskap i sårbare samfunn, med sterke politiske skillelinjer. Vårt hovedkontor ligger sentralt i Oslo, og har en kjernestab bestående av 11 dyktige ansatte. I tillegg har vi et kontor i Nairobi, som sikrer effektiv og grundig gjennomføring av våre prosjekter.

Studentpraktikantens arbeidsoppgaver:

 • Gjennomgå og registrere fakturaer fra leverandører for å sikre nøyaktighet i fakturering; Identifisere avvik og utføre nødvendige tiltak.
 • Behandle fakturaer, angi og bekrefte priser i systemet.
 • Vedlikeholde informasjon om godkjente leverandører og leverandørprosedyrer for å unngå uautoriserte betalinger av fakturaer og utgifter.
 • Bistå ved rapportering.
 • Bidra til utvikling av nye prosedyrer og rutiner.
 • Andre oppdrag henvises til kontorledelsen, for eksempel bestillinger, svar på henvendelser på telefon eller e-post både på norsk eller engelsk, bistand på andre områder.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • God forståelse av bokføringssystemer vil bli foretrukket
 • Gode samarbeidsevner og analytiske egenskaper
 • Detaljorientert
 • Innovativ og kreativ problemløser
 • Må kunne arbeider selvstendig og i team
 • Ferdigheter i Microsoft Office
 • Flytende kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, både norsk og engelsk.

Vi kan tilby et profesjonelt og spennende arbeidsmiljø, kolleger med bred og internasjonal erfaring, et unikt nettverk innen demokratistøtte, og utfordrende oppgaver direkte knyttet til senterets arbeid.

Oslosenteret har samarbeidsavtaler med Universitetet i Oslo og Bjørknes Høyskole, studenter som er tilknyttet disse universitetene får studiepoeng for perioden ved Oslosenteret. Søknadsfristen er 30. juni 2021. Foretrukket start er i august. Praktikanter må beherske engelsk for å søke. Ferdigheter i norsk er også en fordel. Eventuelle spørsmål om stillingen og søknad (CV og motivasjonsbrev) sendes til Delphine d’Alauzier, post@oslocenter.no .

Vi håper å se søknaden din!

← Job opening: support assistant (Kenya office)   |   Tragic development in Myanmar. Norway must act! →